Inglasning av balkong

Föreningen har beslutat att söka ett gemensamt bygglov för balkonginglasning. Bygglovet gäller från december 2017 och fem år framåt. Bygglovavgiften har bekostas av föreningen men själva inglasningen bekostas av den boende som önskar beställa produkten. För det gemensamma bygglovet är det företaget Balkongrutan som är den utvalda entreprenören.  För mer information om balkonginglasningen går det bra att mejla till Balkongrutan. Det går även bra att skicka frågor till styrelsens mejl.

Självklart får varje lägenhetsinnehavare söka separat bygglov för inglasning med en annan leverantör, dock får den enskilda lägenhetsinnehavaren betala den separata bygglovsavgiften som då tillkommer. Styrelsens godkännande krävs om en annan leverantör väljs.