Mäklarsidan

För att få mäklarbild går det bra att mejla förmedlingsuppdraget till våra ekonomiska förvaltare HSB så hjälper de dig!

Överlåtelseavgiften är 2,5 % av prisbasbeloppet och tas ut av köparen och pantavgiften är 1 % av prisbasbeloppet.

Pantbrev och överlåtelseavtal skickas till HSB Norra Storstockholm.