Brandskydd

Utrymningsvägar (trapphus, våningsplan och källargångar) ska inte användas som förvaringsplats för vare sig barnvagnar, tidningsinsamlingar, sopor, julgranar eller liknande. Om det börjar brinna kan de rökfylla utrymningsvägar, sakerna kan också begränsa eller förhindra utrymning och försvåra framkomligheten för räddningstjänsten.

Här finns några tips på vad du kan göra för att förebygga att en brand uppstår i just din bostad. Det är alltid lättare att förebygga än att släcka en brand.

Så gör du ditt hem säkrare:

 • Ha fungerande brandvarnare.
 • Ha en handbrandsläckare och brandfilt i bostaden.
 • Ta bort brännbart material som ligger i spisens omedelbara närhet.
 • Dra ur stickkontakten till kaffebryggaren, brödrosten och andra elektriska apparater i köket när du inte använder dem. Installera gärna en timer.
 • Dra ur laddaren till mobil, dator och surfplatta när du inte använder dem.
 • Se till att glödlamporna har rätt wattantal och att inga skarvsladdar kommer i kläm.
 • Byt ut trasiga vägguttag/kontakter och skruva åt lösa.
 • Torka inte handdukar eller annat brännbart material på elelement.
 • Släck levande ljus när du lämnar rummet.
 • Om säkringarna ofta går sönder – kontakta en elektriker för felsökning.
 • Dra ur elsladd till tv:n vid åskväder.
 • Ställ tv:n fritt och luftigt.
 • Har du en äldre tv som det går att placera föremål på? Ta bort duk, stearinljus eller annat på tv:n som kan orsaka brand.
 • Rengör köksfläkten med jämna mellanrum.
 • Kom ihåg att dammsuga bakom kylskåp och/eller frysbox.
 • Håll ljusstakar fria från gardiner och annat tyg och se till att de har icke-brännbara dekorationer.

Om det börjar brinna

Varje sekund räknas. Handlar du på rätt sätt kan du motverka att en totalbrand utbryter. Lyckas du med det ökar chansen att rädda liv och egendom.

Det ska du göra om det börjar brinna:
 • Rädda först dem som är i livsfara – men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Ta dig ner under röken – nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr – öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Känner du på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. Stängda dörrar hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå till återsamlingsplatsen.
 • Varna alla dem som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
 • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.
 • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en brandsläckare och rikta mot glöden – inte på lågorna.

Ovanstående ordning är en rekommendation. Det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera.

Hur väl du än förebyggt kan en olycka trots allt ske och en brand bryta ut. Vid ett sådant tillfälle kan ditt agerande vara direkt avgörande.