Styrelsen

Styrelsen består idag av fyra ledamöter och två suppleanter.

RollNamn
LedarmotAfrim Shehi (Ordförande, Brandskyddsansvarig)
LedarmotIzla Aho (Sekreterare, Brandskyddsansvarig)
LedarmotKari SyrJä (Kassör, Informationsansvarig)
LedarmotSusanna Nilsson (Fastighetsansvarig)
SuppleantMichelle Ego (Miljöansvarig)
SuppleantMartin Falberg (Webbansvarig/redaktör
hemsida)
RollNamn
ValberedareAnnMarie Johansson Sahlin
ValberedareLena Dahlkar

För att komma i kontakt med styrelsen går det bra att mejla till vasbyfyr@gmail.com.