BRF VÄSBY FYR Augusti

Hej! Bästa boende,

Här är det som är på gång i augusti och detta har hänt!

 • Infomöte i September med HSB ekonomiförvaltning kring rådande ränteläge. Mer info kommer senare under aug-sept.
 • Boende fika den 6e September kl 18-19 på plan 2. Meddela styrelsen vid medverkan.
 • Vid problem med bastun på plan 1 vänligen informera styrelsen väsbyfyr@gmail.com vad problemet verkar vara.
 • Styrelsen ska göra ett arbete med att göra förrådsutrymmen i garaget och plan 1 tillgängliga för uthyrning till de boende. Vid intresse mejla vasbyfyr@gmail.com
 • Laddstolpar i garaget påbörjas installeras i Aug-Sept och intresseanmälan lämnas via separat dokument som ni ska ha fått i brevlådan. 
 • Sortering av matavfall kommer att införas och bidra till det naturliga kretsloppet och minska våra kostnader för sophanteringen genom att ALLA behöver sortera matrester i papperspåsar. Ett startkit med viktig information kommer att delas ut till alla boende.
 • Dörren mot upplysningens väg och soprumsdörren är endast för sophantering och utrymning och skall ej användas som passage ut på gatan. Byte av dörren utreds.
 • Städning av garage jobbas på då det är Väsby kommun som beställer detta och de har inte återkopplat på våra senaste ärenden kring detta.

P.s Short summary in English

 • Info meeting with our HSB economy contact about the current loan-rates will be held in september.
 • Meet-and-greet on the 6th Sept 18:00-19:00 floor 2
 • Storage units in the basement will be created for interest please send an email to the board.
 • Charging plugs for the garage spots will be starting to roll out. Sign up via a separate form sent to your mailbox 
 • Food waste will need to be sorted for all residents. A starter kit will be distributed soon.
 • The door towards UpplysningensVäg is only for waste and evacuation. Not a passage on your way out