BRF Väsby Fyr September

BRF VÄSBY FYR INFOBLAD

Hej! Bästa boende,

Här är det som är på gång i September och detta har hänt!

 • Boende fika den 6e September kl 18-19 på plan 2.
 • Laddstolpar i garaget är klara och vid nya intressenter mejla styrelsen.
 • Sortering av matavfall, info och material kommer att delas ut.
 • Städning av garage kommer utföras Onsdag 6e September och parkering skall då göras på infartsparkeringen (Pendelparkeringen). Mer info har skickats ut till alla som har parkering.
 • De senaste inbrotten har gjort att styrelsen tagit tag i säkerheten och nya kameror har installerats. Brytskydd och ny dörr kommer att installeras på de dörrar som går att forcera.
 • Föreningen har nu en grupp på facebook för snabbare informationsspridning och en bättre gemenskap.     

P.s Short summary in English

 • Meet and greet 18:00 6th Sept
 • Car Chargers are online and more spots for anyone with a parking is available
 • Food waste sorting will start next week.
 • Garage cleaning will be done during Wednesday Sept 6th. Please park outside.
 • We are focusing on securing our building due to the break-ins. Be aware of who goes in and out and make sure the door closes behind you.
 • We also have a FB group we want you to join.