Ändringar i lägenheten

Här finns dokument om man vill utföra ändringar i lgn som behöver styrelsens godkännande.