Nyheter

Här kommer nyheter och händelser i föreningen att publiceras.

 • BRF Väsby Fyr September

  BRF VÄSBY FYR INFOBLAD

  Hej! Bästa boende,

  Här är det som är på gång i September och detta har hänt!

  • Boende fika den 6e September kl 18-19 på plan 2.
  • Laddstolpar i garaget är klara och vid nya intressenter mejla styrelsen.
  • Sortering av matavfall, info och material kommer att delas ut.
  • Städning av garage kommer utföras Onsdag 6e September och parkering skall då göras på infartsparkeringen (Pendelparkeringen). Mer info har skickats ut till alla som har parkering.
  • De senaste inbrotten har gjort att styrelsen tagit tag i säkerheten och nya kameror har installerats. Brytskydd och ny dörr kommer att installeras på de dörrar som går att forcera.
  • Föreningen har nu en grupp på facebook för snabbare informationsspridning och en bättre gemenskap.     

  P.s Short summary in English

  • Meet and greet 18:00 6th Sept
  • Car Chargers are online and more spots for anyone with a parking is available
  • Food waste sorting will start next week.
  • Garage cleaning will be done during Wednesday Sept 6th. Please park outside.
  • We are focusing on securing our building due to the break-ins. Be aware of who goes in and out and make sure the door closes behind you.
  • We also have a FB group we want you to join. 
 • BRF VÄSBY FYR Augusti

  Hej! Bästa boende,

  Här är det som är på gång i augusti och detta har hänt!

  • Infomöte i September med HSB ekonomiförvaltning kring rådande ränteläge. Mer info kommer senare under aug-sept.
  • Boende fika den 6e September kl 18-19 på plan 2. Meddela styrelsen vid medverkan.
  • Vid problem med bastun på plan 1 vänligen informera styrelsen väsbyfyr@gmail.com vad problemet verkar vara.
  • Styrelsen ska göra ett arbete med att göra förrådsutrymmen i garaget och plan 1 tillgängliga för uthyrning till de boende. Vid intresse mejla vasbyfyr@gmail.com
  • Laddstolpar i garaget påbörjas installeras i Aug-Sept och intresseanmälan lämnas via separat dokument som ni ska ha fått i brevlådan. 
  • Sortering av matavfall kommer att införas och bidra till det naturliga kretsloppet och minska våra kostnader för sophanteringen genom att ALLA behöver sortera matrester i papperspåsar. Ett startkit med viktig information kommer att delas ut till alla boende.
  • Dörren mot upplysningens väg och soprumsdörren är endast för sophantering och utrymning och skall ej användas som passage ut på gatan. Byte av dörren utreds.
  • Städning av garage jobbas på då det är Väsby kommun som beställer detta och de har inte återkopplat på våra senaste ärenden kring detta.

  P.s Short summary in English

  • Info meeting with our HSB economy contact about the current loan-rates will be held in september.
  • Meet-and-greet on the 6th Sept 18:00-19:00 floor 2
  • Storage units in the basement will be created for interest please send an email to the board.
  • Charging plugs for the garage spots will be starting to roll out. Sign up via a separate form sent to your mailbox 
  • Food waste will need to be sorted for all residents. A starter kit will be distributed soon.
  • The door towards UpplysningensVäg is only for waste and evacuation. Not a passage on your way out
 • BRF VÄSBY FYR JUNI

  Hej! Bästa boende,

  Vad som händer i  föreningen? Här kommer senaste nytt
  Nya styrelsen 2023-2024 valdes in 10 maj 2023 och började genast därefter

  Hittills har vi uppdaterad webbsidan, tagit möte med Brabo bland annat om hissarna och städat, oljat samt uppgraderad takterrassen på båda andra och på den 14e våningen 

  Som några  av er önskade, nu i Juni planerar vi att anordna sommarträff på terrassen, plan 2 med fika för alla som bor här.
  Har  du lust att vara med att hjälpa arrangera så ta gärna kontakt med Styrelsen via e-post vasbyfyr@gmail.com

  Mer information kommer!

  För er information, här kommer också några ytterligare åtgärder som rör oss alla.

  Under sommaren:

  • Gasolgrillen från terrassen på 14 flyttas ned till andra våningens uteplats delvis pga skötseln och säkerhet
  • Gym och korridorerna ska målas om för att lyfta allmän trivsel  och föreningens image
  • Bastun är under utredning om varför display inte fungerar vid tillfällen. Stöter ni på detta så felanmäl gärna till Driftia eller till styrelsen så ska vi se till att ha det fixat
  • OBS-INFO: Under juni månad kommer det att bli en stamspolning med filmning i Brabo´s regi. Datumet är inte spikat. Mer info om detta kommer senare. Boende måste vid spolningen lämna sin nyckel i tuben dessa dagar och INGEN får använda vatten eller toalett när spolning utförs. Man kan låna bastun och gymmets toalett just då dom är här.

  Vi ser framemot att träffas på sommarfikaevenemanget och fortsätt gärna att skicka era förslag för att göra  vår förening bra åt oss alla

  Sommarhälsningar 

  Styrelsen 2023-2024

  P.s Short summary in English

  The new board has updated the website as well as terrace area on floor 2 and 14

  Sommer event for all members will be soon announced  and if you wish to  help with practicalities ,please do email us

  During the summer time  the Sauna will  be  closed for  renovation, Gas grill will be moved to the 2nd floor terrace, Gym and corridor surfaces shall be painted. We are wishing you all a fantastic summer 2023!
  OBS: We will have Brabo flush out our pipes in June and we require the residences to provide your house key’s in the tubes for access during this time. More info on this will come.

 • Årsstämma 2023

  Vi har nu haft vår årsstämma där 23 representanter vad medverkande. Styrelsen med de nya medlemmarna har haft sitt konstituerande möte där roller och arbetsuppgifter blivigt tilldelade. Mer info kommer att komma upp här under året och varje månad är planen att ha ett månadsbrev som visas här.
  //Styrelsen