Andrahandsuthyrning

För att får hyra ut lägenheten i andrahand krävs styrelsens samtycke. För att ansöka om tillstånd behöver en blankett fyllas i där bland annat skäl till uthyrning, till vem uthyrning sker och hur länge uthyrningen kommer att pågå. Styrelsen vill även ha en kopia på legitimationen av föreslagen hyresgäst samt en referens. Ansökansblanketten finns tillgänglig på HSB:s hemsida. HSB hanterar andrahandsuthyrningar i föreningen.

Ansökan om andrahandsupplåtelse finns här. Fyll i och mejla till styrelsen. vasbyfyr@gmail.com

När ansökan om tillstånd är godkänd så skall ett avtal skrivas om andrahandsupplåtelse.

Har du några frågor eller funderingar kring andrahandsuthyrningar är du välkommen att mejla till styrelsen.