Återvinning

Hej alla fina grannar! Här kommer lite information till alla Vi som bor i Brf VäsbyFyr.
Dags för matinsamling!!

Genom att matavfallssortera hjälper du till att göra Upplands Väsby till en klimatsmart och
fossilbränslefri stad. 1 januari 2024 så blir det dessutom obligatoriskt för oss stockholmare att
sortera ut matavfallet både hemma och på jobbet.
40 procent av det som hamnar i avfallspåsen är matavfall. Om matresterna och potatisskalen
istället sorteras ut kan de behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel.
Biogasen används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar i stället för bensin och
diesel. Det minskar utsläppen av kväveoxider och andra skadliga partiklar i luften.
Biogödsel används som växtnäring till åker- och skogsmark. Genom att gödsla med
biogödsel återförs näring och humus till kretsloppet. När man byter ut konstgödsel minskar
behovet att till exempel bryta fram fosfor som är en ändlig resurs. Kväven som också finns
naturligt i biogödslet är mycket energikrävande att framställa.
Några räkneexempel:

 • På fem kilo matavfall kan en personbil köra nästan en mil.
 • En familjs potatisskal från sex middagar räcker för biogödsel till potatisodling av en påse
  chips för en kvälls fredagsmys.
 • Matavfallet från 3 000 personer räcker för att köra en stadsbuss i ett helt år.
 • Om alla 2,3 miljoner som bor i Stockholms län sorterade ut sina bananskal under ett års tid
  skulle det resultera i tillräckligt med biobränsle för en buss att åka fyra varv runt jorden.
  Det bästa du kan göra är att äta upp maten!
  Kan du minska mängden mat som slängs gör du extra stor miljönytta. Cirka 35 procent av
  alla matrester kastas helt i onödan! Så tänk efter redan innan du handlar mat vad du
  verkligen behöver så att inte mat slängs bara för att vi inte hinner äta upp den i tid.
  Sorterar vi bra kan det påverka hyreskostnaden
  Även om du inte direkt betalar för avfallshämtningen när du bor lägenhet så ingår den i
  hyran. Matavfallsinsamlingen är subventionerad och sorterar vi ut matavfall och
  förpackningar så kan vi få en lägre avfallskostnad i fastigheten.
  Sorterar du bra kan det påverka boendekostnaden!

Några enkla tips när du sorterar

Genom att lära sig några trix så blir det ännu enklare att hantera matavfallet i köket.

 • Använd hållaren som ingår i startkitet för matavfallspåsen. Den är konstruerad för att hålla påsen torr. Torrt matavfall luktar mindre och påsen går inte sönder.
 • Vik ner kanten på matavfallspåsen så blir öppningen stabilare.
 • Låt matavfallet rinna av och använd gärna en vaskskrapa för att få upp det från vasken.
 • Torrskala potatis och rotfrukter direkt i matavfallspåsen så blir påsen inte så blöt.
 • Lägg i använt hushållspapper i matavfallspåsen så suger det upp lite av fukten i påsen och minskar lukt och gör påsen torrare.
 • Har du skaldjursrester kan du lägga dem i dubbla påsar om du vill minska lukten. Du kan även lägga dem i en ren matavfallspåse och frysa in den fram till hämtdagen.


Detta kan vara bra under den varma tiden på året.
Ibland kan fett göra att påsen ser genomskinlig ut och man tror att påsen ska gå sönder.
Påsen är mer tålig än man tror. Känner du dig osäker så lägg påsen i en annan
matavfallspåse när du ska bära ut den. Det är viktigt att du inte använder en plastpåse då
den inte kan rötas. Det är viktigt att rätt saker läggs i påsen för att det ska kunna bli biogas
och biogödsel. Regeln är enkel: I matavfallet läggs skal och rester som klassas som mat. Allt
annat läggs i den vanliga avfallspåsen eller läggs i förpackningsinsamlingen.


Men självklart – det bästa du kan göra
är att äta upp all din mat

Styrelsen Brf VäsbyFyr